Stay Connected

Mój osobisty BLOG
Kurs IOD Poznań

Kurs IOD Poznań

  • 26 września, 2019
  • by

Przepisy RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 r. wprowadziły wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jedną ze zmian było wprowadzenie stanowiska Inspektora Ochrony Danych. Przejął on zakres obowiązków uprzednio powoływanego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Osoba na tym stanowisku ma za zadanie sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w danej firmie.

Nie wszystkie firmy są zobowiązane prawnie do powołania IOD-a. Zobligowane do tego są organy lub podmioty publiczne, podmioty , których główna działalność polega na operacjach przetwarzania danych osobowych które ze względu na ich charakter, zakres lub cele przetwarzania wymagają regularnego i systematycznego monitorowania na dużą skalę osób, których dane te dotyczą oraz te których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę tzw. szczególnych kategorii danych. Należy zaznaczyć jednak, że nawet kiedy firma nie została zobowiązana do tego prawnie, powołanie stanowiska IOD-a ma pozytywny wydźwięk wizerunkowy – organizacja jest postrzegana w środowisku jako ta dbająca o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów i kontrahentów

Choć rozporządzenie nie określa jednoznacznie kryteriów zawodowych, które musi spełniać inspektor ochrony danych to jasno zaznaczone jest, że osoba mianowana na to stanowisko musi wykazywać się dogłębną znajomością rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych, a także posiadać wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia obowiązków, o których traktuje art. 39 RODO. Trudno jednak zdobyć tą wiedzę całkowicie samodzielnie, jeśli nie miało się wcześniej do czynienia z taką tematyką. Z pomocą przychodzą więc specjalistyczne kursy IOD organizowane przez doświadczonych trenerów-praktyków. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej tego typu kursów IOD.

Organizowany przez naszą firmę dwudniowyzaawansowany kurs IOD w Poznaniu, w sposób kompletny przygotowuję do pełnienia funkcji IOD, a także samodzielnego wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Kurs IOD w Poznaniu prowadzony jest w formie teoretycznej i ćwiczeniowej, której efektem jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas kursu IOD w Poznaniu uczestnicy pracują na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach przetwarzania danych zgodnie z RODO. Nieodłącznym elementem każdego kursu IOD w Poznaniu jest otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Kurs IOD w Poznaniu to jednak nie tylko kurs dla Inspektorów Ochrony Danych. Kurs IOD jest odpowiedni również dla administratorów danych i kadrowych, poszukujących zaawansowanego szkolenia na temat tego jak wdrażać RODO i właściwie je stosować.

Z ofertą dwudniowych kursów IOD w Poznaniu można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-poznan/kurs-iod-poznan/

Powiązane posty

Odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×