Stay Connected

Mój osobisty BLOG
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSZiP

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSZiP

  • 07 marca, 2022
  • by

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSZiP to szansa na uzupełnienie wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Naukę mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Pedagogika realizowana w WSZiP

Kierunek pedagogika ze specjalnością pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w Wałbrzychu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Program zajęć został skonstruowany tak, aby jak najlepiej przygotować Cię do pracy w placówkach oświatowych.

Podczas praktycznych zajęć oraz warsztatów nabędziesz wszystkie niezbędne umiejętności, które wprowadzą Cię w arkana pracy pedagoga.

Dlaczego pedagogika II stopnia

Pedagogiem zostaje się z powołania i z poczucia misji. Obecnie nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, ale jest kimś więcej. Działania pedagoga nie ograniczają się tylko do edukacji i wykształcenia młodych ludzi. Pedagog koncentruje się również na aktywności opiekuńczej oraz animacji wspomagającej rozwój człowieka.

Budowanie kariery pedagogicznej wymaga od studentów perspektywicznego myślenia. Zarówno w kontekście wymogów na rynku pracy oraz konieczności uczenia się przez całe życie i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci, którzy zdecydują się na studia drugiego stopnia na WSZiP na kierunku pedagogika odnajdą się nie tylko w roli pedagoga, ale również animatora, trenera czy doradcy zawodowego. Dzięki swojej kreatywności i umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów będą również dobrymi kandydatami na pracowników marketingu.

Co zyskujesz dzięki jednolitym studiom magisterskim na kierunku pedagogika

Po ukończeniu studiów uzyskasz pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zdobędziesz najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności, które będą przekazywane przez najlepszych specjalistów oraz praktyków edukacyjnych.

Nauczysz się jak wspomóc rozwój dziecka w tym najważniejszym dla niego okresie. Dowiesz się jak wspierać rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka.

Uzyskasz wiedzę jak indywidualizować potrzeby dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi czy niepełnosprawnościami.

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika przygotowanie merytoryczne i metodyczne zajęć w przedszkolu i szkole nie będzie stanowić dla Ciebie żadnego problemu.

Edukacja naszych dzieci jest w Twoich rękach- zapisz się na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika w WSZiP już dziś!

Odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×